πŸ“…

College Decision Dates Calendar

πŸ’‘
A2C Decision Dates Calendar

Here, you’ll find a revamp of our old decision dates calendar complete with application deadlines and decisions.

Decisions Today

NameTagCollege Class ofDecision Date

Decisions Tomorrow

NameTagCollege Class ofDecision Date
RD
2028
November 30, 2023

Decisions & Due Dates Table

πŸ”’

All Class of 2028 Decisions

8 views

πŸ”’

All Class of 2028 Decisions

πŸ”’

2028 Confirmed Dates

πŸ”’

ED/EA Decisions

πŸ”’

RD & Rolling

πŸ”’

Transfer

πŸ”’

2028 Due Dates

πŸ”’

2027 Decisions

πŸ”’

All

NameTagDecision DateNotesConfirmedHappeningCollege Class ofType
EA
November 17, 2023 4:00 PM (EST)
In state students only
Yes
2028
Decision
QB MatchED
December 1, 2023
Yes
2028
Decision
ED
December 1, 2023
Yes
2028
Decision
ED
December 2, 2023
Yes
2028
Decision
ED
December 3, 2023
Yes
2028
Decision
EA
December 4, 2023
Yes
2028
Decision
ED
December 5, 2023
Yes
2028
Decision
ED
December 7, 2023
Speculated
2028
Decision
EA
December 8, 2023
Georgia students only
Yes
2028
Decision
ED
December 8, 2023
Speculated
2028
Decision
ED
December 8, 2023 5:00 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
ED
December 8, 2023 6:00 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
ED
December 8, 2023 6:21 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
ED
December 8, 2023 7:00 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
ED
December 9, 2023
Yes
2028
Decision
ED
December 9, 2023 8:00 AM (EST)
Speculated
2028
Decision
ED
December 9, 2023 9:00 AM (EST)
Speculated
2028
Decision
ED
December 12, 2023
Speculated
2028
Decision
ED
December 13, 2023 7:13 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
EA
December 14, 2023
Late afternoon
Yes
2028
Decision
REA/SCEA
December 14, 2023 5:00 PM (EST)
Yes
2028
Decision
ED
December 14, 2023 6:30 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
REA/SCEA
December 14, 2023 7:00 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
ED
December 15, 2023
Yes
2028
Decision
ED
December 15, 2023 3:00 PM (EST)
Yes
2028
Decision
ED
December 15, 2023 4:00 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
ED
December 15, 2023 4:00 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
REA/SCEA
December 15, 2023 7:00 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
ED
December 15, 2023 8:00 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
ED
December 15, 2023 8:00 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
ED
December 16, 2023
Begins
Yes
2028
Decision
EA
December 16, 2023
Speculated
2028
Decision
REA/SCEA
December 16, 2023 6:42 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
EA
December 19, 2023
Yes
2028
Decision
EA
December 20, 2023
Yes
2028
Decision
EA
December 20, 2023
Yes
2028
Decision
EA
December 22, 2023
Yes
2028
Decision
ED II
January 13, 2024
Yes
2028
Decision
EA
January 15, 2024
Yes
2028
Decision
EA
January 24, 2024
Evening of
Yes
2028
Decision
EA
January 26, 2024
Speculated
2028
Decision
EA
January 26, 2024
Yes
2028
Decision
EA
January 26, 2024
Yes
2028
Decision
EA
January 26, 2024
Speculated
2028
Decision
EA
January 26, 2024 4:00 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
EA
January 27, 2024
Yes
2028
Decision
ED II
January 28, 2024
Yes
2028
Decision
ED II
February 9, 2024
Yes
2028
Decision
ED II
February 15, 2024 4:00 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
ED II
February 16, 2024 3:00 PM (EST)
Yes
2028
Decision
RD
February 23, 2024
Yes
2028
Decision
RD
February 23, 2024
Yes
2028
Decision
RD
March 2, 2024
Yes
2028
Decision
RD
March 14, 2024
Yes
2028
Decision
RD
March 14, 2024 9:00 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
RD
March 15, 2024 7:00 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
RD
March 15, 2024 7:30 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
RD
March 15, 2024 8:00 PM (EST)
Speculated
2028
Decision
RD
March 16, 2024
Yes
2028
Decision
RD
March 17, 2024
Yes
2028
Decision
RD
March 20, 2024
Yes
2028
Decision
RD
March 20, 2024 3:00 PM (EST)
Yes
2028
Decision
RD
March 21, 2024
Speculated
2028
Decision
RD
March 28, 2024
Speculated
2028
Decision
RD
March 28, 2024 7:00 PM (EST)
Yes
2028
Decision
RD
March 28, 2024 7:00 PM (EST)
Yes
2028
Decision
RD
March 28, 2024 7:00 PM (EST)
Yes
2028
Decision
RD
March 28, 2024 7:00 PM (EST)
Yes
2028
Decision
RD
March 28, 2024 7:00 PM (EST)
Yes
2028
Decision
RD
March 28, 2024 7:00 PM (EST)
Yes
2028
Decision
RD
March 28, 2024 7:00 PM (EST)
Yes
2028
Decision
RD
March 28, 2024 7:00 PM (EST)
Yes
2028
Decision
Transfer
May 10, 2024 3:00 PM (EST)
Yes
2028
Decision

Past Calendars

Decision Calendar

November 2023
Today
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
29
30
31
Nov 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
University of Georgia (EA)
πŸŽ“
University of Georgia (EA)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dec 1
2
Elon University (ED)
πŸŽ“
Elon University (ED)
St. Olaf College (ED I)
πŸŽ“
St. Olaf College (ED I)

Decision Timeline

πŸ”’
Decision Calendar Database

πŸ”’
Decision Calendar Database